MENU - Rau Má MIX

 

Combo Rau Má MIX

32,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dừa + Thạch nha đam + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa

30,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Thạch nha đam + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

32,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dữa + thạch củ năng + thạch lá dứa + trân châu tuyết trắng

30,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

30,000 

Rau má Mix Khoai Môn Sữa Dừa + Thạch lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

29,000 

Rau má sữa dừa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia + Trân châu tuyết trắng

30,000 

Đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa

30,000 

Khoai môn sữa dừa + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

BÁNH TRÁNG MIX

MIX SET (NHÓM MÓN ĂN MỚI)

164,000 

2 Combo 2
+ 2 Combo 4
+ Bánh Tráng Mix Tôm Hành
+ Bánh Tráng Mix Phô Mai
+ Thạch Nha Đam (7.000đ)
Kênh: GO VIET

86,000 

1 Combo 2
+ 1 Combo 3
+ Bánh Tráng Mix Khô Bò
+ Thạch Nha Đam (7.000đ)
Kênh: GO VIET

180,000 

2 Combo 3
+ 2 Combo 7
+ Bánh Tráng Mix Phô Mai
+ Bánh Tráng Mix Khô Gà Lá Chanh
Kênh: GRAB

88,000 

1 Combo 1 (LỚN)
+ 1 Combo 8 (LỚN)
+ Bánh Tráng Mix Tôm Hành
Kênh: GRAB

164,000 

2 Combo 2 (LỚN)
+ 2 Combo 4 (LỚN)
+ Bánh Tráng Mix Khô Bò
+ Bánh Tráng Mix Tôm Hành
Kênh: FOODY

86,000 

1 Combo 1 (LỚN) +
1 Combo 3 (LỚN) +
Bánh Tráng Mix Khô Gà Lá Chanh
Kênh: FOODY

MENU - Rau Má MIX

Combo Rau Má MIX

30,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Thạch nha đam + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

32,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dừa + Thạch nha đam + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa

32,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dữa + thạch củ năng + thạch lá dứa + trân châu tuyết trắng

30,000 

Khoai môn sữa dừa + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

30,000 

Đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa

29,000 

Rau má sữa dừa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia + Trân châu tuyết trắng

30,000 

Rau má Mix Khoai Môn Sữa Dừa + Thạch lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

30,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

BÁNH TRÁNG MIX

THƯ VIỆN ẢNH

CỬA HÀNG

Tìm kiếm cửa hàng
Tìm thấy cửa hàng
Đang tải...