Hiển thị tất cả 8 kết quả

32,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

32,000 

Rau má mix đậu xanh sữa dừa + Thạch nha đam + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

32,000 

Rau má Mix Khoai Môn Sữa Dừa + Thạch lá dứa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia

32,000 

Rau má sữa dừa + Thạch củ năng + Sương sáo hạt chia + Trân châu tuyết trắng

32,000 

Đậu xanh sữa dừa + Trân châu lá dứa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa

32,000 

Khoai môn sữa dừa + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa + Trân châu tuyết trắng

34,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dừa + Thạch nha đam + Sương sáo hạt chia + Thạch lá dứa

34,000 

Rau má mix sầu riêng sữa dừa + thạch củ năng + thạch lá dứa + trân châu tuyết trắng